Hit har menneske reist i over 1000 år, for å oppleve Noregs fyrste pilegrimstad, med unike kulturminne frå vikingtid og mellomalder.

Det første pilgrimsmålet i Norge
På øya Selja, 15 min. båttur frå Selje, ligg ruinane av Selja kloster, kanskje Norges eldste kloster. Klostertårnet er intakt. Klosteret vart bygt av Benediktinermunkar tidleg på 1100-talet, til minne om St. Sunniva.

 

SESONGEN 2016

bestilling


Billettar til turane må kjøpast på turistinformasjonen i Selje
tlf. 57 85 66 06 |   turistinfo@selje.kommune.no 

Kontakt turistinformasjonen for turar utanom faste ruter. Grupper etter avtale.